Com entenem la salut?

La Salut és un concepte que ha pres diferents significats al llarg de la història d’acord amb l’evolució del pensament humà.

Actualment tenim una visió molt tècnica i mecànica del cos i de la salut (d’acord amb l’era mecànica i tècnica que vivim). A Occident, el desenvolupament accelerat del rigor científic i la tecnicicitat durant la Modernitat han moldejat una actuació en salut dirigida a principalment a l’estudi focal i analític en detriment de la visió més global i integradora característica d’altres cultures que conserven cosmovisions més clàssiques.

Hem apressat allò que és viu transformant-ho en objecte d'estudi. Però al fer-ho perdem l’àmbit vital que defineix tot allò que és viu i que hauria de sostenir tot afany de coneixement.

Del cas clínic a la història vital

Com a resposta aquesta concepció de la salut i la malaltia estan sorgint grups (com el nostre) que pretenen equilibrar aquest progrés del desenvolupament tècnic amb allò que ens fa humans.

Mitjançant la pedagogia a través de l’art (una de les formes més significatives per modificar els mapes mentals de les persones és impactant al seu pensament sensorial) volem seguir impulsant aquest canvi de la visió del món.

Pensem que aquest enfoc no és més bo ni millor en si mateix, però sí considerem que és necessari per millorar la nostra adaptació al context que vivim actualment.

AcompanyArt estudia i fomenta l’expressió corporal i artística com a vies pedagògiques per recuperar la salut que tots portem dins.

© 2017 AcompanyArt