¿Com viuen els infants i les seves families

els serveis d'ajuda i atenció sanitaris? 

 

 

L'Associació AcompanyArt neix amb els objectius d'estudiar i millorar la qualitat en l'acompanyament pel desenvolupament d'un dels sectors més creatius, rellevants i alhora vulnerables de la nostra societat: els infants.

Davant els alts nivells de progrés tecnològic i científic que hem arribat a aconseguir en l'àmbit de la medicina, s'ha produït una descompensació o oblit d'altres àrees no menys importants de la salut, com és la comunicació genuïna entre persones.

Mitjançant el poder terapèutic, pedagògic i creatiu de l'art i el joc, aquest projecte s'orienta a que recuperem la capacitat d'expressar-nos i de comunicar-nos millor amb els nens i les nenes, amb els joves, amb les families i amb els centres de salut. És a dir, vetllar per una societat on TOTHOM estigui ben comunicat.

Creiem en la importància d'oferir un tipus d'acompanyament que entengui a l'infant des d'una perspectiva íntegra, amb esperança i oferint oportunitats. Aquí la salut i la malaltia esdevenen processos d'aprenentatge útils i significatius, on el protagonista principal no és només el diagnòstic clínic de la patologia, sinó també, i sobretot, la història de vida de la pròpia persona.   

Com a entitat i d'acord amb els nostres valors, ens hem marcat alguns objectius que us detallem tot seguit:

1. Facilitar recursos a pares i infants per tal que puguin afrontar amb més naturalitat i, en la mesura del possible, desdramatitzar algunes situacions poc agradables que inevitablement toquen viure quan es requereix l'ús dels serveis sanitaris tant a nivell ambulatori com hospitalari.

2. Convertir l'ambient d'atenció sanitària en un entorn més càlid i acollidor als ulls i a l'experiència dels més petits. Per exemple il·lustrant portes i parets, així com el vestuari dels professionals sanitaris, dissenyant sales d'espera lúdico-educatives, treballant en format de tallers...

3. Afavorir la participació dels infants des de les escoles amb aquesta visió de canvi i remodelació de l'espai sanitari, així com difondre aquesta visió pedagògica de la salut a les aules de les nostres escoles, mitjançant un personatge propi, l'Aloa, creat per acompanyar i comunicar tot allò que volem transmetre fent ús de les arts gràfiques, narratives i escèniques.

4. Paral·lelament volem oferir un assessorament i formació professional dirigida a totes aquelles persones (terapeutes, educadors, pares, artistes...) que estiguin interessades en els processos d'humanització i sensibilització tant en l'entorn sanitari com en l'educatiu. 

L'objectiu final és seguir impulsant aquest procés de canvi social que té com a eix central afavorir i fomentar un dels valors més preuats que defineixen la consciència ecològica de la nostra era: estimar la vida.

Al sanar les ferides físiques dels nens, ells poden sobreviure a una guerra.

Si sanem els seus esperits, potser es previngui la propera guerra.

(Ernesto Sabato)

© 2017 AcompanyArt